Lezen is TOP


We gaan bij LisT uit van het principe, dat iedereen kan leren lezen. Dat betekent in de eerste plaats dat wij hebben gezorgd voor een leesomgeving die leuk en interessant is. We zorgen steeds voor nieuw leesmateriaal en we ondersteunen de kinderen door het aanbieden van verschillende leesvormen, zoals: duolezen, tutorlezen, hardop meelezen, koorlezen, RALFI-lezen.

Daarbij hebben we de leestijd van de kinderen uitgebreid. Dagelijks beginnen alle groepen op hetzelfde moment met lezen. Dat geeft meteen de mogelijkheid voor de kinderen om in andere groepen, passend bij hun niveau mee te lezen.

Waarom besteden we zoveel aandacht aan lezen?

Landelijk gezien blijken steeds meer leerlingen onvoldoende leesvaardigheid te bezitten bij het verlaten van de basisschool. Dat was de conclusie van het inspectierapport “De staat van onderwijs” van april 2006. Eén op de vier leerlingen verlaat de basisschool met een te laag leesniveau. Het doel van het LIST-project is om 95% van de leerlingen op het niveau van voldoende functioneel geletterd  te hebben op het moment dat zij de basisschool verlaten.

De basis van leren ligt mede in goed kunnen lezen.  

Een goede lezer kan vlot lezen. Dus niet spellend, maar goed geautomatiseerd, óók in de dagelijkse praktijk. Daarnaast beschikt een goede lezer over een uitgebreide leeswoordenschat en een aantal goede leesstrategieën.

Een succesvolle leesstart bepaalt in belangrijke mate de leerontwikkeling van een kind. Kinderen verschillen in de hoeveelheid tijd die ze nodig hebben om een goede lezer te worden. Krijgen kinderen onvoldoende tijd en onvoldoende goede instructie, dan is het risico groot dat ze geen goede lezer worden.

Eén van de leerkrachten (Christien Sickman) heeft de opleiding tot Leesdyslexie specialist gevolgd. LIST heeft als voordeel, dat de manier van werken die wij ons hebben eigen gemaakt met het Bas-project hier volledig op aansluit. Tevens passen de principes van het Handelingsgericht- en Opbrengstgericht  werken naadloos binnen dit systeem.