Groepsindeling 2019/2020


Kleuterplein:
De Koolmeesjes (1): juf Elise
De Roodborstjes (2): juf Lisette en juf Bregje

Middenbouw:
De Kaketoes (3/4/5): juf Mirjam
De Nachtegalen (3/4/5): juf Marleen en juf Sharon
De Fazanten (3/4/5): juf Joëlle en juf Nathalie (zwangerschapsverlof door juf Maureen)

Bovenbouw:
De Flamingo's (6/7/8): meester Mark en juf Suzan
De Zwaluwen 6/7/8): juf Susan
De Pauwen (6/7/8): juf Christien en juf Suzan

Specialisaties:
Rekenen: meester Mark en juf Marleen
Bewegingonderwijs en wereldoriëntatie: juf Susan
Spellen en stellen: juf Nathalie (zwangerschapsverlof door juf Maureen)
Begrijpend lezen, werkwoordspelling: juf Christien
Studievaardievaardigheden: juf Suzan
Taalbeschouwing: juf Joëlle
Engels: juf Susan en juf Suzan
Aanvankelijk lezen en schrijven: juf Mirjam
Talentontwikkeling: juf Laura
ICT: juf Mirjam en meester Mark

IB'er: Laura Beunk
Directeur: Rutger Sibma