Kanjertraining


Wij vinden, dat  De Huve een veilige school behoort te zijn, waar het leuk is om te leren en waar iedereen elkaar respecteert – dat vinden ouders, leerkrachten en kinderen!!

Wat is de kanjertraining?

De kanjertraining is een serie van lessen, die sterk zijn gericht op de sociaal-emotionele vorming.  Het doel is om de kinderen meer zelfvertrouwen te geven, waardoor ze respectvoller met zichzelf en hun omgeving  omgaan. Ze voelen zich veilig en meer betrokken met elkaar. Ook leren ze hun gevoelens onder woorden te brengen.
 

Afspraken. 

Bij de kanjertraining horen 5 vaste afspraken.:

1.       We vertrouwen elkaar.  

2.       We helpen elkaar.

3.       Je speelt niet de baas.

4.       We lachen elkaar niet uit.

5.       Je bent niet zielig.

 

Typetjes. 

De kanjertraining gebruikt 4 typetjes die door middel van een petje zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaalt soort gedrag. Hierdoor krijgen kinderen snel inzicht in hun eigen en andermans gedrag.

Type  Konijn: 

Het konijn is bang en stil. Het vindt zichzelf waardeloos en vindt dat anderen alles beter en mooier kunnen. Het konijn vindt zichzelf zielig en weet niet hoe het de problemen op moet lossen. In de training is dit de gele pet.

Type  Pestvogel: 

De pestvogel vindt zichzelf heel goed en alle anderen waardeloos. Hij speelt de baas en vindt zichzelf stoer. De pestvogel heeft weinig respect voor anderen en zoekt het conflict op. In de training is dit de zwarte pet.

Type  Aap: 

De aap is een uitslover en meeloper. Hij vindt zichzelf en anderen waardeloos. De aap is vaak te vinden in gezelschap van de pestvogel. De aap lacht anderen uit en denkt leuk gevonden te worden met grappen, vaak ten koste van anderen. In de training is dit de rode pet.

Type  Tijger: 

De tijger wordt ook wel de kanjer genoemd. De tijger denkt positief over zichzelf en over anderen. Angst, agressie en humor zijn in dit type in evenwicht. De tijger lost de problemen goed op, kan gevoelens onder woorden brengen en zoekt op tijd hulp. In de training is dit de witte pet.

We maken bij de kinderen ook duidelijk het onderscheid tussen de persoon en het gedrag.

Door bijvoorbeeld de vraag te stellen: “ Welk petje past bij hoe jij nu doet?” koppel je het gedrag los. We zeggen ook niet: “ Je bent een pestvogel.” We zeggen wel: “ Je gedraagt je als een pestvogel.”  Op deze manier corrigeren we het gedrag, zonder het kind het gevoel te geven dat het wordt afgewezen.

Thema’s. 

De volgende thema’s komen  aan de orde:

  • Jezelf voorstellen
  • Complimentjes geven en ontvangen
  • Gevoelens raden
  • Nee zeggen
  • Luisteren en vertellen
  • Vriendschap
  • Vragen stellen
  • Je eigen mening geven
  • Kritiek geven en ontvangen
  • Zelfbeheersing

Meer informatie kunt u vinden op www.kanjertraining.nl